Førstehjælpskurser

Disse kurser herunder, giver et elektronisk bevis, jf. Dansk Førstehjælps Råds retningslinier og ERC’s guidelines​

​​3-TIMERS OPDATERING

Indeholder bl.a ​

 • Besvimet eller bevidstløs
 • ABC førstehjælp
 • Stabilt sideleje
 • Overlevelseskædens fire led
 • Genoplivning med hjertemassage
 • Brug af hjertestarter (AED)

​​4-TIMER BASISUDDANNELSE

Indeholder bl.a

 • Stroke
 • Besvimet eller bevidstløs
 • ABC førstehjælp
 • Stabilt sideleje
 • Heimlich manøvre
 • Genoplivning med hjertemassage
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Genkende unormal vejrtrækning​

5-TIMER

Indeholder bl.a

 • Stroke
 • Besvimet eller bevidstløs
 • ABC førstehjælp
 • Stabilt sideleje
 • Heimlich manøvre
 • Genoplivning med hjertemassage
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Genkende unormal vejrtrækning
 • Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse​

6-TIMER

Indeholder bl.a

 • Stroke
 • Besvimet eller bevidstløs
 • ABC førstehjælp
 • Stabilt sideleje
 • Heimlich manøvre
 • Genoplivning med hjertemassage
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Genkende unormal vejrtrækning
 • ​Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse
 • Akut opståede sygdomme

7-TIMER MEDBORGERFØRSTEHJÆLP

Indeholder bl.a

 • Stroke
 • Besvimet eller bevidstløs
 • ABC førstehjælp
 • Stabilt sideleje
 • Heimlich manøvre
 • Genoplivning med hjertemassage
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Genkende unormal vejrtrækning
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Akut opståede sygdomme

12-timer særligt ansvar

● Førstehjælpere med særligt ansvar

● Førstehjælp på erhvervsuddannelserne

● Førstehjælp på erhvervsuddannelserne​ inkl.         færdselsrelateret            

● Grundkursus for mange uddannelser, f.eks. Pædagoger og SOSU.

● Erhvervsuddannelserne - FGU - AMU - EUD

Firma oplysninger

Rescue112

CVR: 14477535

Find os her

Ådalsparkvej 59

2970 Hørsholm

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om Rescue112's førstehjælpskurser, så kontakt os endelig.

Telefon: 25 115 112

E-mail: rescue112.112@gmail.com